Nofisol Group

Everdenberg 9-d
4902 TT Oosterhout
P.O Box 4042
4900 CA Oosterhout

Tel : +31-(0)162-431231
Mail : europe@nofisol.com

Grafische montage van de Nofisol eXtreme Barriers als geluidschot

 

Onderstaande video is slechts een grafische impressie van de montage van de Nofisol schotten. Voor details met betrekking tot het toepassingsgebied, de bijbehorende beperkingen, begrenzingen c.q. aansluitingen verzoeken wij u contact met ons op te nemen.